Záměr o prodeji pozemku ve vlastnictví obce 5/2022

Obec Chyjice zveřejňuje podle 39 ods. 1 zákona č. 128/200 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů záměr prodej pozemku:

č. 755/4 – o výměře 339 m²

pro kat. území Chyjice u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Jičín

Pozemek vznikl novým geometrickým plánem č. 320-5/2022.

Pozemky budou prodávány jako celek, minimální cena za 1 m² nabídkové ceny činí 300,- Kč

Hodnotící kritéria:

  1. Nabídková cena

Záměr o prodeji pozemků ve vlastnictví obce 4/2022

Obec Chyjice zveřejňuje podle 39 ods. 1 zákona č. 128/200 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů záměr prodej pozemků:

č. 237/23 – o výměře 256 m²
č. 755/5 – o výměře 38 m²
č. 223/7 – o výměře 100 m²

pro kat. území Chyjice u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Jičín

Pozemek vznikl novým geometrickým plánem č. 320-5/2022.

Pozemky budou prodávány jako celek, minimální cena za 1 m² nabídkové ceny činí 30,- Kč

Hodnotící kritéria:

  1. Nabídková cena

Záměr o prodeji pozemku ve vlastnictví obce 3/2022

Obec Chyjice zveřejňuje podle 39 ods. 1 zákona č. 128/200 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů záměr prodej pozemku:

č. 754/1 – o výměře 577 m²

pro kat. území Chyjice u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Jičín

Pozemky budou prodávány jako celek, minimální cena za 1 m² nabídkové ceny činí 30,- Kč

Hodnotící kritéria:

  1. Trvalý pobyt žadatele na území obce Chyjice k 31. 12. 2021
  2. Nabídková cena

Kritérium 2. se uplatní pouze v případě rovnosti více nabídek ohledně kritéria 1., nebo v případě, že žádná nabídka splňující kritérium 1. nedorazí.

Záměr o prodeji pozemků ve vlastnictví obce 2/2022

Obec Chyjice zveřejňuje podle 39 ods. 1 zákona č. 128/200 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů záměr prodej pozemku:

č. 691/4 – o výměře 85 m²

pro kat. území Chyjice u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Jičín

Pozemek vznikl novým geometrickým plánem č. 614-242/2021.

Pozemky budou prodávány jako celek, minimální cena za 1 m² nabídkové ceny činí 30,- Kč

Hodnotící kritéria:

  1. Nabídková cena

Vedlejší ujednání prodeje jako jeho podmínka:

Zájemce musí kromě ceny uhradit i náklady rozdělení.

Záměr o prodeji pozemků ve vlastnictví obce 1/2022

Obec Chyjice zveřejňuje podle 39 ods. 1 zákona č. 128/200 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů záměr prodej pozemku:

č. 30/11 – o výměře 151 m²

pro kat. území Chyjice u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Jičín

Pozemky budou prodávány jako celek, minimální cena za 1 m² nabídkové ceny činí 30,- Kč

Hodnotící kritéria:

  1. Nabídková cena