CZECH point

Výpis z Rejstříku trestů ČR
Co potřebujete mít: platný občanský průkaz, cestovní pas nebo průkaz o povolení pobytu cizince
Kolik to bude stát: 100,- Kč

Výpis z katastru nemovitostí
Co potřebujete vědět: katastrální území a číslo listu vlastnictví
Kolik to bude stát: 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další i započatou stránku

Výpis bodového hodnocení z registru řidičů
Co potřebujete mít: platný občanský průkaz nebo cestovní pas, platný řidičský průkaz
Kolik to bude stát: 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další i započatou stránku