Záměr o prodeji pozemků ve vlastnictví obce

Obec Chyjice zveřejňuje podle 39 ods. 1 zákona č. 128/200 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů záměr prodej pozemků:

Záměr prodeje pozemku (4/2021)
č. 11/5 – o výměře 1677 m²

Záměr prodeje pozemku (3/2021)
č. 11/4 – o výměře 1657 m²

Záměr prodeje pozemku (2/2021)
č. 11/1 – o výměře 2593 m²

Záměr prodeje pozemku (1/2021)
č. 696/7 – o výměře 129 m²
č. 11/6 – o výměře 826 m²
č. st. 90 – zastavěná plocha nádvoří o výměře 977 m²

pro kat. území Chyjice u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Jičín