Záměr o prodeji pozemků ve vlastnictví obce 4/2022

Obec Chyjice zveřejňuje podle 39 ods. 1 zákona č. 128/200 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů záměr prodej pozemků:

č. 237/23 – o výměře 256 m²
č. 755/5 – o výměře 38 m²
č. 223/7 – o výměře 100 m²

pro kat. území Chyjice u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Jičín

Pozemek vznikl novým geometrickým plánem č. 320-5/2022.

Pozemky budou prodávány jako celek, minimální cena za 1 m² nabídkové ceny činí 30,- Kč

Hodnotící kritéria:

  1. Nabídková cena