Veřejná vyhláška

návrh opatření obecné povahy, kterým se povoluje podle ustanovení § 56 odst. 1 a odst.
2 písm. a), b) a c) zákona v zájmu ochrany volně žijících živočichů, v zájmu prevence
závažných škod zejména na dobytku a ostatních typech majetku a v zájmu veřejného
zdraví nebo veřejné bezpečnosti, výjimku ze základních podmínek ochrany dle § 50
odst. 1 a 2 zákona jedinců zvláště chráněného vlka obecného (Canis lupus) na
území Královéhradeckého kraje mimo území Chráněné krajinné oblasti (Broumovsko,
Orlické hory, Český ráj a Krkonošského národního parku a mimo území národních
přírodních rezervací a národních přírodních památek a jejich ochranných pásem.