Záměr o prodeji pozemků ve vlastnictví obce 2/2022

Obec Chyjice zveřejňuje podle 39 ods. 1 zákona č. 128/200 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů záměr prodej pozemku:

č. 691/4 – o výměře 85 m²

pro kat. území Chyjice u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Jičín

Pozemek vznikl novým geometrickým plánem č. 614-242/2021.

Pozemky budou prodávány jako celek, minimální cena za 1 m² nabídkové ceny činí 30,- Kč

Hodnotící kritéria:

  1. Nabídková cena

Vedlejší ujednání prodeje jako jeho podmínka:

Zájemce musí kromě ceny uhradit i náklady rozdělení.