Členové zastupitelstva

Starostka
Bc. Romana Medveďová

Místostarosta
Lukáš Hrdlička

Předseda kontrolního výboru
Tomáš Stránský

Předsedkyně kulturního výboru
Mgr. Jana Betty Hofmanová

Předseda finančního výboru
David Zelinger

Pokladní
Vendula Havířová, tel: 606 632 940