Záměr o prodeji pozemků ve vlastnictví obce 1/2022

Obec Chyjice zveřejňuje podle 39 ods. 1 zákona č. 128/200 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů záměr prodej pozemku:

č. 30/11 – o výměře 151 m²

pro kat. území Chyjice u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Jičín

Pozemky budou prodávány jako celek, minimální cena za 1 m² nabídkové ceny činí 30,- Kč

Hodnotící kritéria:

  1. Nabídková cena