Záměr o prodeji pozemku ve vlastnictví obce 3/2022

Obec Chyjice zveřejňuje podle 39 ods. 1 zákona č. 128/200 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů záměr prodej pozemku:

č. 754/1 – o výměře 577 m²

pro kat. území Chyjice u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Jičín

Pozemky budou prodávány jako celek, minimální cena za 1 m² nabídkové ceny činí 30,- Kč

Hodnotící kritéria:

  1. Trvalý pobyt žadatele na území obce Chyjice k 31. 12. 2021
  2. Nabídková cena

Kritérium 2. se uplatní pouze v případě rovnosti více nabídek ohledně kritéria 1., nebo v případě, že žádná nabídka splňující kritérium 1. nedorazí.