Veřejná vyhláška

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
Horova 17
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
Čj.: 720224/24/2700-11530-608125

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), oznamuje, že ode dne 30.04.2024 do dne 31.05.2024 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj
ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin

zpřístupněn k nahlédnutí

hromadný předpisný seznam čj. 709280/24/2700-11530-608125,
hromadný předpisný seznam čj. 709281/24/2700-11530-608125,
hromadný předpisný seznam čj. 709282/24/2700-11530-608125,
hromadný předpisný seznam čj. 709283/24/2700-11530-608125,
hromadný předpisný seznam čj. 709284/24/2700-11530-608125,
hromadný předpisný seznam čj. 709285/24/2700-11530-608125,
hromadný předpisný seznam čj. 709286/24/2700-11530-608125,
hromadný předpisný seznam čj. 709287/24/2700-11530-608125,
hromadný předpisný seznam čj. 709288/24/2700-11530-608125,
hromadný předpisný seznam čj. 709289/24/2700-11530-608125,
hromadný předpisný seznam čj. 709290/24/2700-11530-608125,
hromadný předpisný seznam čj. 709291/24/2700-11530-608125,
hromadný předpisný seznam čj. 709292/24/2700-11530-608125,
hromadný předpisný seznam čj. 709293/24/2700-11530-608125,
hromadný předpisný seznam čj. 709294/24/2700-11530-608125,
hromadný předpisný seznam čj. 709295/24/2700-11530-608125,
hromadný předpisný seznam čj. 709296/24/2700-11530-608125,
hromadný předpisný seznam čj. 709297/24/2700-11530-608125,
hromadný předpisný seznam čj. 709298/24/2700-11530-608125,
hromadný předpisný seznam čj. 709299/24/2700-11530-608125,

jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024. Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění (§ 50 odst. 2 daňového řádu), tj. ode dne, kdy bylo možné se s ním poprvé seznámit. Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze pokynu Generálního finančního ředitelství o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů, zveřejněné na internetových stránkách Finanční správy České republiky http://www.financnisprava.cz.


Den vyvěšení veřejné vyhlášky: 30.04.2024
Den sejmutí veřejné vyhlášky: 31.05.2024
L.S. Ing. Jana Procházková
vedoucí oddělení