Zastupitelstvo 2022 – 2026

Na této stránce jsou dodatečně zveřejněny veškeré dostupné žádosti o informace a stížnosti podané v souvislosti se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2022. Více dokumentů k uvedeným žádostem za rok 2022 se současnému vedení obce zvolenému dne 14. 10. 2022 nepodařilo dohledat. Zároveň jsou na této stránce zveřejněny všechny žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, které obdrželo nové vedení obce v čele se starostkou Bc. Romanou Medveďovou.