Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy, kterým se povoluje podle ustanovení § 56 odst. 1 a odst. 2 písm. a), b) a c) zákona v zájmu ochrany volně žijících živočichů, v zájmu prevence závažných škod zejména na dobytku a ostatních typech majetku a v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti, výjimku ze základních podmínek ochrany dle § 50 odst. 1 a 2 zákona jedinců zvláště chráněného vlka obecného (Canis lupus) na území Královéhradeckého kraje mimo území Chráněné krajinné oblasti (Broumovsko, Orlické hory, Český ráj a Krkonošského národního parku a mimo území národních přírodních rezervací a národních přírodních památek a jejich ochranných pásem.

Dopravní uzavírka v Dolanech u Chyjic a v Kostelci

Po stavbě vodovodu v Dolanech a Kostelci přichází na řadu pokládka nového asfaltového povrchu vozovky. Dojde tak postupně k několika uzavírkám, a to v těchto termínech:
I. etapa – 18. 3. – 14. 4. 2024
II. etapa – 15. 4. – 8. 5. 2024
III. etapa – 9. 5. – 24. 5. 2024
Kompletní přehled uzavírek a objízdných tras naleznete na přiložených schématech.
Děkujeme za trpělivost a dodržování dopravního značení.