Veřejná vyhláška

Oznámení o vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje
Královéhradeckého kraje

Oznámení zveřejnění Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje
Královéhradeckého kraje

Úplného znění Zásad územního rozvoje Královéhradeckého
kraje po vydání Aktualizací č. 1, 2, 3 a 4