Výzva k registraci k očkování pro pacienty registrované v ordinaci MUDr. Jany Veldové

V současnosti překonáváme administrativní bariéry a po obdržení vakcín budeme vyzývat zatím přihlášené zájemce 70+.

Jelikož se očekávají větší dodávky vakcín v průběhu dubna a hlavně května, prosím již nyní všechny pacienty registrované v naší ordinaci, bez ohledu na věk a zdravotní stav, aby svůj zájem o budoucí vakcinaci proti COVID ohlásili do ordinace.

Protože je telefonní linka velmi přetížena, prosím přednostně o komunikaci prostřednictvím zaslání e-mailu na adresu: ordinace.veldova@seznam.cz
(je samozřejmě možné s pomocí internetově zdatných členů rodiny).

V dalších fázích očkování budou očkovány rizikové skupiny mladší 70 let, u kterých je vzhledem k chronickým onemocněním předpoklad, že COVID bude mít těžký průběh, při dostatečném počtu vakcín i souběžně s kategorií 70+. Jednotliví zájemci budou o termínu vakcinace informováni právě na kontaktní mailovou adresu. Kdo opravdu nemá možnost komunikovat mailem, s tím bude očkování domluveno telefonicky.

K očkování u praktického lékaře se nemohou přihlásit osoby, které se zaregistrují do Centrálního registračního systému.

Očkování pro COVID doporučuji.

Jana Veldová