Znak obce Chyjice

Obec Chyjice se chystá nechat schválit a následně vyrobit znak a prapor obce.

Jelikož se jedná o krok nevratný a vybraný znak bude již s obcí spjatý natrvalo, rádi bychom Vás touto cestou  chtěli požádat o názor a pomoc při jeho výběru. Uvedené varianty, které si obec nechala zpracovat u heraldika PhDr. Zdeňka Kubíka vychází z výkladu, který je uvedený níže.

Výklad zvolené/navržené symboliky je následující:

Katastrem protéká Mrlina, u níž obec leží:
– To logicky vyjadřuje vlnité břevno (pruh) v patě štítu.

Dominantou (architektonickou památkou) obce je kostel sv. Šimona a Judy:
– Což lze vyjádřit pomocí otevřené knihy, která je společným atributem těchto dvou světců: http://catholica.cz/?id=4803

Přírodní památku představuje Chyjická stráň se vzácnými a ohroženými rostlinami:
V knize proto vidíte červenou heraldickou lilii, podle zde rostoucí lilie zlatohlavé (červené barvy) https://cs.wikipedia.org/wiki/Lilie_zlatohlav%C3%A1

Lipový list na druhé stránce pak připomíná zdejší četné mohutné lípy (náš národní strom slovanské vzájemnosti).
Vaše názory rádi přivítáme  na úřadě.

Varianta 1

Varianta 2

Varianta 3